tren

LGMD2 Çeşitleri

1.304

LGMD2-Resesif Çeşitleri

LGMD2A:
Alt tipler arasında yüksek prevalansa sahiptir ve LGMD hastalarının tahminen %15-40’ında görülür.
• Gen mutasyonu: CAPN3
• İlgili protein: kalpain-3
• İlk semptomların yaşı: 2 ila 50 yaş arasında oldukça değişken

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Kalça ve uyluk kaslarının zayıflığı (Becker ve Duchenne kas distrofilerine benzer)
• Bazı hastalar ayrıca omuz bölgesi kaslarında güçsüzlük yaşarlar.
• Yüksek düzeyde kreatin kinaz (CK, kaslar hasar gördüğünde kana salınan bir enzim)
• Dirseklerde ve baldırlarda skolyoz (omurga eğriliği) ve kontraktürler (bağ dokularının sertleşmesi ve hareketini kısıtlayan sertleşmesi ve deformitesi) içerebilir.

 

LGMD2B:
Otozomal resesif bir alt tip olan LGMD2B, aynı altta yatan genetik nedene ancak biraz farklı semptomlara sahip olan Myoshi miyopatisi adı verilen başka bir hastalıkla ilgilidir.
• Gen mutasyonu: DYSF
• İlgili protein: disferlin
• İlk belirtilerin yaşı: tipik olarak 15-30 yaş

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Kalça ve omuz kaslarının zayıflığı ile ergenlik döneminde tipik başlangıç
• Yavaş hastalık ilerlemesi
• Çok yüksek seviyelerde kreatin kinaz (CK, kaslar hasar gördüğünde kana salınan bir enzim)

 

LGMD2C:
Otozomal resesif bir alt tip olan LGMD2C genellikle çok güçten düşürücüdür ancak bazen ilişkili proteinin sadece kısmi bir eksikliği varsa daha hafif, daha sonra başlangıçlı bir biçimde ortaya çıkabilir.
• Gen mutasyonu: SGCG
• İlgili protein: gama-sarkoglikan
• İlk belirtilerin yaşı: tipik olarak 1-15 yaş, bazen daha sonra kısmi protein eksikliği ile

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Koşma ve yürümede zorluklara yol açan kol ve bacaklardaki kalça kaslarının zayıflığı
• Baldır kası, dil ve kalbin genişlemesi
• Omuz bıçaklarının çıkıntısı ve alt sırtın aşırı eğriliği
• Geç ilerleme, skolyoz (omurga eğriliği) ve eklem kontraktürlerini (bağ dokularının sertleşmesi ve deformitesi, sertliğe neden olan ve hareketi kısıtlayan) içerebilir.
• Hastalar ~ 15 yıl içinde tekerlekli sandalye bağımlılığına ilerleyebilir
• Solunum güçlüğü ve kalp problemlerini içerebilir
• Yüksek kreatin kinaz seviyeleri (CK, kaslar hasar gördüğünde kana salınan bir enzim)

 

LGMD2D:
Otozomal resesif bir alt tip olan LGMD2D’nin sarkoglikanopatilerin en yaygını olduğuna inanılmaktadır.
• Gen mutasyonu: SGCA
• İlgili protein: alfa-sarkoglikan
• İlk belirtilerin yaşı: tipik olarak 1-15 yaş, bazen daha sonra kısmi protein eksikliği ile

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Koşma ve yürümede zorluklara yol açan kol ve bacaklardaki kalça kaslarının zayıflığı
• Baldır kası ve dilde ve nadiren kalpte genişleme
• Omuz bıçaklarının çıkıntısı ve alt sırtın aşırı eğriliği
• Geç ilerleme, skolyoz (omurga eğriliği) ve eklem kontraktürlerini (bağ dokularının sertleşmesi ve deformitesi, sertliğe neden olan ve hareketi kısıtlayan) içerebilir.
• Hastalar ~ 15 yıl içinde tekerlekli sandalye bağımlılığına ilerleyebilir
• Solunum güçlükleri içerebilir
• Yüksek kreatin kinaz seviyeleri (CK, kaslar hasar gördüğünde kana salınan bir enzim)

 

LGMD2E:
Otozomal resesif bir alt tip olan LGMD2E, semptomlar ve etkiler açısından LGMD2C’ye benzer bir zayıflatıcı alt tiptir.
• Gen mutasyonu: SGCB
• İlgili protein: beta-sarkoglikan
• İlk belirtilerin yaşı: tipik olarak 1-15 yaş, bazen daha sonra kısmi protein eksikliği ile

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Koşma ve yürümede zorluklara yol açan kol ve bacaklardaki kalça kaslarının zayıflığı
• Baldır kası, dil ve kalbin genişlemesi
• Omuz bıçaklarının çıkıntısı ve alt sırtın aşırı eğriliği
• Geç ilerleme, skolyoz (omurga eğriliği) ve eklem kontraktürlerini (bağ dokularının sertleşmesi ve deformitesi, sertliğe neden olan ve hareketi kısıtlayan) içerebilir.
• Hastalar ~ 15 yıl içinde tekerlekli sandalye bağımlılığına ilerleyebilir
• Solunum güçlüğü ve kalp problemlerini içerebilir
• Yüksek kreatin kinaz seviyeleri (CK, kaslar hasar gördüğünde kana salınan bir enzim)

 

LGMD2F:
Otozomal resesif bir alt tip olan LGMD2E, semptomlarda benzer zayıflatıcı bir alt tiptir ve LGMD2C’yi etkiler.
• Gen mutasyonu: SGCD
• İlgili protein: delta-sarkoglikan
• İlk belirtilerin yaşı: tipik olarak 1-15 yaş, bazen daha sonra kısmi protein eksikliği ile

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Koşma ve yürümede zorluklara yol açan kol ve bacaklardaki kalça kaslarının zayıflığı
• Baldır kası, dil ve kalbin genişlemesi
• Omuz bıçaklarının çıkıntısı ve alt sırtın aşırı eğriliği
• Geç ilerleme, skolyoz (omurga eğriliği) ve eklem kontraktürlerini (bağ dokularının sertleşmesi ve deformitesi, sertliğe neden olan ve hareketi kısıtlayan) içerebilir.
• Hastalar ~ 15 yıl içinde tekerlekli sandalye bağımlılığına ilerleyebilir
• Solunum güçlüğü ve kalp problemlerini içerebilir
• Yüksek kreatin kinaz seviyeleri (CK, kaslar hasar gördüğünde kana salınan bir enzim

 

LGMD2G:
Otozomal resesif bir alt tip olan LGMD2G, farklı insanlarda belirti ve semptomlarında önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Kadınlar erkeklerden daha az ciddi şekilde etkilenebilir.
• Gen mutasyonu: TCAP
• İlgili protein: titin-cap / telethonin
• İlk belirtilerin yaşı: 9-15 yıl

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Omuz ve/veya kalça kaslarının belirgin zayıflığı ile karakterizedir
• Kas zayıflığı üst ve/veya alt uzuvlara yayılabilir
• Zayıflamış alt bacak kasları nedeniyle koşma zorluğuna ve ayakları kaldırmada zorlanmaya neden olan zayıflamış uyluk kaslarını içerebilir.
• Baldır kasları büyüyebilir
• Hastaların yaklaşık %50’sinde kalp zayıflaması ve sorunları ortaya çıkar.
• Kadınlar erkeklerden daha az ciddi şekilde etkileniyor gibi görünüyor.

 

LGMD2H:
Otozomal resesif bir alt tip olan LGMD2H, nispeten yavaş ilerleyen kas zayıflığı ile karakterizedir ve şiddeti farklı insanlarda önemli ölçüde değişebilir.
• Gen mutasyonu: TRIM32
• İlgili protein: üçlü motif içeren protein 32
• İlk belirtilerin yaşı: 8-27 yıl

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Erken belirtiler tipik olarak kalça ve uyluk kaslarının zayıflığını içerir, bu da “yürümeye” ve merdiven çıkma zorluğuna yol açar.
• Kas zayıflığı ayrıca üst sırt ve omuzlara, yüz kaslarına ve baldırlara da yayılabilir.
• Hastalar yaşamın ilerleyen dönemlerinde tekerlekli sandalye bağımlılığına ilerleyebilir
• Şiddette değişken

 

LGMD2I:
Otozomal resesif bir alt tip olan LGMD2I, farklı insanlarda başlangıç yaşı ve şiddeti açısından önemli ölçüde değişebilir.
• Gen mutasyonu: FKRP
• İlgili protein : fukutin ile ilgili protein
• İlk belirtilerin yaşı: bebeklik – 4. dekat

İşaretler, semptomlar ve hastalık ilerlemesi
• Kalça kaslarının zayıflığı, bazen bacak kaslarına kadar uzanır, koşma ve yürümede zorluğa neden olur
• Omuz ve/veya üst kol kaslarının zayıflığı
• Baldır kaslarının ve/veya dilin genişlemesini içerebilir
• Belin şiddetli eğriliğini içerebilir
• Kalp ve solunum güçlükleri yaygındır ve hastaların yaklaşık %50’sinde kalp kasında zayıflama meydana gelir.
• Şiddette değişken