tren

LGMD Nasıl Teşhis Edilir?

327
LGMD Nasıl Teşhis Edilir?

LGMD’yi klinik olarak – yani hastanın belirtileri, semptomları ve tıbbi geçmişi ile – teşhis etmek çoğu diğer nöromüsküler bozukluklara, özellikle diğer kas distrofilerine (BMD)-(DMD) gibi  hastalıklara çok benzer olabileceğinden, tanı zor olabilir. LGMD alt tipleri arasında belirti ve semptomlar açısından da birçok benzerlik vardır.

Genetik testler , tanıyı doğrulayabilir ve spesifik mutasyon alt tipini tanımlayabilir. LGMD’den şüpheleniliyorsa, belirli bir hastada bir mutasyon olup olmadığını görmek için bozukluklara neden olduğu bilinen en az 34 geni analiz eden ve böylece belirli alt tipi tanımlayan bir gen sıralama paneli sipariş edilebilir. Geçmişte bu süreç zorlu, yavaş ve pahalı olabilirdi, ancak günümüzde yeni nesil dizileme (NGS) olarak bilinen testler birçok geni aynı anda, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde analiz edebilir.
Bir LGMD gen dizileme paneli sipariş etme kararı genellikle hasta semptomlarına, aile öyküsüne ve diğer laboratuvar testlerine dayanır.

Doktorlar şunları düşünebilir:
• LGMD’ye özgü omuz ve kalça çevresindeki kas zayıflığı paterni
• Zayıflamış bir kalp veya genişlemiş baldır kasları gibi belirli LGMD alt tiplerine özgü diğer belirtiler
• Belirli alt tiplerin daha yüksek oranda olduğu gruplarda etkilenen aile üyeleri veya etnik kimlik
• Birçok alt tipte yüksek seviyelerde bulunan, kas hasar gördüğünde salınan bir enzim olan kreatin kinazı (CK) kontrol etmek için kan testleri
• Üretimi LGMD ile ilgili genler tarafından kontrol edilen kasla ilgili proteinlerin seviyelerini ölçmek için kan testleri
• Elektromiyogram (EMG), zayıflığın kaslardan mı (LGMD’lerde olduğu gibi) veya sinir sorunlarından (diğer bozukluklarda olduğu gibi) kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye yardımcı olabilecek, kasların elektriksel aktivitesinin bir testidir.
• Belirli yapısal değişiklikler için bir doku örneğinin analiz edildiği kas biyopsisi

LGMD Nasıl Miras Alınır?

Bu durumun çoğu formu, otozomal resesif bir modelde kalıtılır; bu, her hücredeki genin her iki kopyasının da mutasyona sahip olduğu anlamına gelir. Otozomal çekinik hastalığı olan bir bireyin ebeveynlerinin her biri mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşır, ancak tipik olarak durumun belirti ve semptomlarını göstermezler. Uzuv kuşağı müsküler distrofisinin birkaç nadir formu, otozomal baskın bir paternle kalıtılır; bu, her hücrede değiştirilmiş genin bir kopyasının bozukluğa neden olması için yeterli olduğu anlamına gelir.

Genler, hücrelerde önemli proteinlerin üretimini kontrol eden deoksiribonükleik asit (DNA) segmentleridir. Genler, çoğu hücrenin çekirdeğinde bulunan yapılar olan  kromozomlarda bulunur. Her kromozom yüzlerce ila binlerce gen içerir.

Her insan hücresi, her bir ebeveynden bir çift miras alınan 23 çift kromozom içerir. İlk 22 çift otozom olarak adlandırılırken  23. çift cinsiyet kromozomlarıdır (kadınlar için XX veya erkekler için XY).

LGMD’ler otozomal genetik bozukluklar olarak kabul edilir, çünkü gen mutasyonları otozomlarda meydana gelir. Üreme sırasında ebeveynlerin kromozomlarında bulunan gen mutasyonları yavrulara aktarılır.

Otozomal genetik bozukluklar için iki tür kalıtım modeli vardır:

  • Otozomal dominant, bir kişinin hastalığa sahip olmak için bir ebeveynden mutasyona uğramış bir genin yalnızca bir kopyasını kalıtsal olarak alması gerektiği anlamına gelir – bir mutasyonun çiftteki normal gen olan diğerine “baskın olduğu” ve bu nedenle bozukluğa neden olduğu anlamına gelir.
  • Otozomal resesif, bir kişinin hastalığa sahip olması için her iki ebeveynden mutasyona uğramış bir genin iki kopyasını miras alması gerektiği anlamına gelir; sadece bir gen mutasyona uğramışsa, diğer normal genin varlığında “geriler” ve genellikle bozukluk oluşmaz (ancak kişi hala gen mutasyonunun taşıyıcısıdır ve onu yavrulara geçirebilir)

Halihazırda tanımlanmış 34 LGMD’nin çoğu, bir gen mutasyonunun iki kopyasını gerektiren, otozomal resesif bir modelde kalıtsaldır. Bunlar alt tip 2 olarak sınıflandırılır ve LGMD hastalarının yaklaşık %90’ında görülür. Daha küçük bir LGMD grubu, otozomal baskın bir düzende kalıtılır ve alt tip 1 olarak sınıflandırılır.